Velkommen til NKT-Traume

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume) ble opprettet 1. mai 2013 og skal bidra til å sikre en likeverdig høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde i hele landet, uansett alder, kjønn og bosted. Kompetansetjenesten holder til traumesenteret på Ullevål sykehus i Oslo, men består av et nettverk av regionale traumekoordinatorer og skal tjene hele landet.

Vårt arbeidsområde er hele den akuttmedisinske kjeden for pasienter med alvorlige skader, fra skadested over tilstedeværende, førstehjelp, nødmeldetjeneste, ambulanse og avansert prehospital akuttmedisin, lokalsykehus, traumesentre og rehabilitering og slutter med pasienterfaringer. Les mer!
Nyhetsbrev

Abonner på nettstedet via epost

Oppgi din epost-adresse for å abonnere på dette nettstedet og motta varsler om nye innlegg via epost.