Traumatologi til hele folket

Alle skal ha et likeverdig tilbud om helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon.bilde_forside2
Dette er regjeringens uttalte mål for norsk helsetjeneste. Og slik lyder også utgangspunktet for mange av de nasjonale kompetansetjenester som er opprettet her i landet. Hensikten er klar: Sikre et likeverdig tilbud til helsetjenester uavhengig av, ikke minst, bosted.

Sist ut er opprettelsen av Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi, med kortformen NKT-Traume. Onsdag 15. mai 2013 ble ”tjenesten” formelt erklært åpnet. Åpningen ble markert med et traumeseminar på Oslo universitetssykehus Ullevål.

Historikk

Helse Sør Øst ble tildelt vertskapet for NKT-Traume i desember 2011. Da ble det formulert at tjenesten skal koordinere traumesystem regionalt og nasjonalt. Aktiviteten samordnes med Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS). Tjenesten er nå etablert med kontor på Ullevål og lokalt forankret i akuttklinikkens avdeling for traumatologi.

Det beste fra to verdener 


Like lite tilfeldig som at tjenesten er lagt til et av Nord-Europas største traumesentre, OUS Ullevål, er det at Torben Wisborg er ansatt som leder. Han er professor ved Universitetet i Tromsø og har lang fartstid som anestesilege i Hammerfest. I tillegg har han en betydelig erfaring fra trening av traumeteam ved de fleste sykehus i landet.

– Denne kombinasjonen av sentralisert høykompetanse og distriktsmessig erfaring kommer til å gi oss de beste forutsetninger for å sikre god traumebehandling i hele landet, sier Tina Gaarder, leder for avdeling for traumatologi ved OUS.

Ansatte
Torben Wisborg (* 1956) er spesialist i anestesiologi, overlege ved Hammerfest sykehus og professor II ved Institutt for Klinisk Medisin ved Universitetet i Tromsø. Han er medstifter av Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening , og har holdt teamtrening på de fleste sykehus i Norge. Han tok doktorgrad på teamtrening i Norge og Nord-Irak i 2008. De siste to år har Wisborg vært regional traumekoordinator i Helse Nord. Wisborg vil arbeide i en 50% stilling som leder for tjenesten.

Tone Slaake er koordinator og administrativ leder på fulltid. Hun har sykepleiefaglig bakgrunn og har arbeidet med kompetansekurs innen feltet i Stiftelsen Norsk Luftambulanse siden 2004.