NKT-Traumes stand på Ambulanseforum 2013 

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi hadde stand på Ambulanseforum 30.9.-1.10. Mange var innom for å høre hva NKT-T driver med, og ga sine forslag til hvor vi skal prioritere kreftene, og hvor de svakeste ledd i den akuttmedisinske kjeden er.

Vi trakk lodd om en meget nyttig bok – Prehospital and Retrieval Medicine av Daniel Ellis og Matthew Hooper – med kasuistikker fra prehospital behandling. Den heldige vinneren er: Paramedicstudent Erik J Ruud, Helse Bergen HF, som har fått boken tilsendt.