ATLS update

bilde

Rapporten traumesystem i Norge fra 2007 er vedtatt innført, og prosessen med implementering av et nasjonalt traumesystem er i full gang. ATLS er sentral i denne prosessen. Det ligger et krav om ATLS sertifisering for teamledere og ATLS er nå obligatorisk for spesialiteten generell kirurgi og blir obligatorisk for ortopedi 1/1/17.

Vi har dermed en utfordring med å tilby nok kurs og kursplasser både med tanke på de yngste legene, men også det etterslepet av leger som trenger kurset. Vi har derfor satt opp 12 kurs i 2014 inkludert 2 overlegekurs. Dette medførte et økende behov av instruktører og 27 nye instruktører er utdannet det siste året noe som totalt gir 89 instruktører.

ATLS skal være ensbetydende med kvalitet. Vi jobber videre med å sikre dette. I den anledning arrangerte vi ATLS Update 2013 på Holmenkollen Park hotell søndag 20. oktober 2013.
Det var lagt opp et program med informasjon om ATLS Norge og videre samarbeid med NKT-Traume, ATLS Europa og ATLS internasjonalt. Gjennomgang av hva som er nytt i versjon 9. Demonstrasjon og gjennomgang av øvingsstasjon og eksamen. I tillegg et foredrag ved ny pedagogisk leder i ATLS Norge Ulrika Eriksson innen pedagogikk.
Det var 35 deltagere og stemningen var god. Det hele ble avsluttet med en felles middag.

 

Jørgen Joakim Jørgensen
Medisinsk leder
ATLS Norge