KITS kurs i Helse Nord

KITS – kurs i traumesykepleie

Foto:Jan Fredrik Frantzen
Foto:Jan Fredrik Frantzen

Kurset er i utgangspunktet for de som jobber i traumeteam og ble utviklet ved Oslo Universitetssykehus i 2010. Det skal være et supplement til de eksisterende traumekursene og gi norske sykehus muligheten til å gi traumetrening til mange på en rimeligere og enklere måte. Til nå har 1100 norske helsearbeidere tatt dette kurset.
Her får deltakerne teori og blir trent og testet i ABCDE-rekkefølgen (Airways, Breathing, Circulation, Disability og Exposure).  De får også gruppetrening i flere runder på å sikre frie luftveier, legge på nakkekrage og rulle pasienten for å avdekke skjulte blødninger eller andre skader.

–          I traumearbeidet er det teamet som er viktig. Det hjelper ikke om vi har verdens beste kirurg i front, hvis ikke alle de andre kan sakene sine. Ingen team er bedre enn det svakeste leddet. Det er også viktig å kunne rollene til de andre i teamet. Hvis alle husker på alt blir ingenting glemt. Med dette kurset øker vi kompetansen hos hele teamet og trener alle i den samme prosedyren.
Det forteller regional traumekoordinator Terje Lillegård i Helse Nord.

Roser UNN-lederne
I UNN gikk et test-kurs av stabelen i Narvik før jul. Det neste kurset blir holdt i Harstad den siste uka i mars, mens UNN Narvik og UNN Tromsø får tilbud om en ny runde i løpet av våren. Målet til Lillegård er at hvert sykehus i Nord-Norge skal ha instruktører nok til å ha mulighet til å kjøre kurset opptil flere ganger i året lokalt, med lokale instruktører og uten at deltakerne trenger å reise. Til nå er 22 instruktører lært opp i Helse Nord-systemet.