Dødsfall etter skader – ny forskning

Siste nummer av Legetidsskriftet har en artikkel om dødsfall etter skader i Hordaland av Anette Bakkane Bendixen, Ingrid Schrøder Hansen m.fl. Artikkelen finner du her.

hjemmesiden

 

Undersøkelsen viser at de aller fleste som døde ble vurdert til å være uten mulighet for overlevelse på grunn av skadene. I alt 191 dødsfall ble undersøkt, gjennomsnittsalder var 51 år, 75% var menn. De hyppigste skademekanismer var fall, kvelning og trafikk. Bare 26/191 (14 %) ble vurdert til å ha skader med sjanse for overlevelse. Åtte av disse var ikke tilgjengelige for behandling på grunn av skadested, funntidspunkt eller andre faktorer. Av de 18 som KUNNE vært mulig å redde var 11 over 75 år, og forskerne vurderer at legene kanskje gjorde en totalvurdering av kompliserende sykdommer og skadeomfang og dermed ikke iverksatte omfattende operasjon og intensivbehandling.

49% hadde enten alkohol, sløvende medikamenter eller narkotika i blodet. Det var svært sjelden at noen hadde fått førstehjelp før ambulanse kom frem.

Forskerne konkluderer med at forebygging er den viktigste måten å få ned antall dødelige skader, og anbefaler økt oppmerksomhet på falltendens hos eldre, rusforebyggende og selvmordsforebyggende behandling som de viktigste tiltak.