Kurs i Hemostatisk Nødkirurgi

HNK Vest

Helse Bergen, Haukeland Universitetssykehus inviterer til kurs i «HEMOSTATISK NØDKIRURGI»

Praktisk teamtrening i skadebegrensende kirurgiske teknikker.
Dato 27. – 28. mars 2014
Sted: Haukeland Universitetssjukehus, Bergen.

Hensikten med dette kurset er å trene hele kirurgiske team i de såkalte «Damage Control» teknikkene for å stanse livstruende indre blødninger hos traumepasienter.
Kurset er et to-dagers kurs og består av praktisk trening av skadebegrensende teknikker.
Kurset inneholder også en teoretisk del for å få et mer komplett kurs. Her gjennomgås også bakgrunnen for prinsippene for «Damage Control Surgery / Resuscitation». Vi vektlegger beslutningsprosessen og samarbeid mellom kirurg, operasjonssykepleier og anestesipersonalet.

Kurset er godkjent
som valgfritt kurs med 15 timer i spesialitetene: Generell kirurgi, Anestesiologi, Ortopedi, Thorakskirurgi og Urologi.
Karkirurgi er godkjent med 6 timer som valgfritt kurs.
Det er søkt NSF om godkjenning av totalt 15 timer som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Team:
Hvert sykehus sender et operasjonsteam til kurset. Maksimum antall deltager i hvert team settes til 10 personer. Sammensetning av teamene bestemmes av de enkelte sykehus, men vi foreslår følgende minimumsbemanning: 2 kirurger, 1 anestesilege, 1 anestesisykepleier og 2 operasjonssykepleiere. Det anbefales at hele teamet kommer fra samme sykehus, da team sammensatt fra to forskjellige sykehus ikke vil gi samme utbytte.

Teoretisk undervisning vil inneholde:
-Beslutningsprosessen (indikasjonsstillinger/alternativer)
-Forberedelser (utstyr/avdekning/varmekonservering/mental forberedning
-Prinsipper for anestesi
-Teamarbeid og kommunikasjon

Teknikker som skal øves
Pakking av blødninger i abdomen
-Stabilisering av sirkulasjonen ved avklemming av aorta
-Thoracotomi-teknikker og isolering av skader i bronchialtreet og lunger
-Sutur av skader i hjerte
-Ekstraperitoneal pakking av blødninger ved bekkenfrakturer
-Forskjellige tilganger ved traumer
-Nødtracheostomi

Det er også meningen at hele teamet skal trenes opp i samarbeid under slike kritiske situasjoner, slik at kommunikasjonen mellom anestesi og det operative personellet fungerer optimalt.

Kursavgift:
Kr. 50.000,- for hele teamet.
Dette inkluderer praktisk trening samt lunsj og kaffe begge dager og kursmiddag.
6 stk. bøker er med i avgiften, med mulighet til å kjøpe flere til bøker til de resterende teamdeltagerne.
Opphold og reise må betales av den enkelte deltager/sykehus.
Påmelding og evt. spørsmål kan sendes til:

Traumekoordinator Kurt Andersen
Kirurgisk Klinikk
5021 Bergen
traumesenteret@helse-bergen.no

Plass bekreftes etter tildeling av plass og mottatt betaling av kursavgift.
Sykehus i Helse Vest vil prioriteres til kurset. Ved ledig kapasitet vil plasser tildeles etter tidspunkt for påmelding.

Velkommen til et nyttig og morsomt kurs!