Nytt Akuttbygg på Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Nytt Akuttbygg OUS

Det nye akuttbygget tas gradvis i bruk fra mandag 10 februar.

Akuttmottaket i 1.etasje tas i bruk med en gang, mens intensivavdelingen flytter gradvis inn i 3. etasje i løpet av uke 7.
Pasienter som kommer inn til akuttmottaket på Ullevål vil nå tas imot i moderne og nye lokaler: nye akuttrom; en ny traumestue; ny CT-maskin; angio/hybridstue som er spesielt utstyrt blant annet for traumepasienter; NBC-isolater for personer som har vært utsatt for farlig smitte, kjemikalier eller radioaktivitet; og en helt ny intensivavdeling.

Operasjonsavdelingen i 2. etasje skal tas i bruk senere.  2. etasje skal etter planen huse urologisk kirurgi som skal flytte fra Aker. Før flyttingen kan skje må det opprettes tilstrekkelig med sengekapasitet på Ullevål til å ta imot de nyopererte urologipasientene.