Referansegruppe

Alle Nasjonale kompetansetjenester skal ha en referansegruppe. Referansegruppen er et viktig virkemiddel for å sikre likeverdig tilgjengelighet og for å bidra til nasjonal kompetansespredning. Gruppen skal bidra til å sikre at kompetansetjenesten blir organisert og drevet i tråd med kriterier fastsatt i Forskrift nr. 1706.

Referansegruppen skal ifølge forskriften ivareta følgende oppgaver:

  • Sikre forankring og lik tilgang til tjenesten
  • Sikre at det etableres behandlingskjeder som dekker hele sykdomsforløpet
  • Bidra til at tjenesten drives i tråd med vedtatte målsetninger, resultatmål og krav stilt i forskriften og veilederen.
  • Godkjenne sentrenes årlige rapportering i eRapport

Les mer om vår referansegruppe, dens medlemmer og arbeid her