Helseministeren åpnet det nye akuttbygget ved Oslo Universitetssykehus Ullevål

Bent Høie

Det nye akuttbygget ved Oslo universitetssykehus Ullevål ble høytidelig åpnet av Helse- og omsorgsminister Bent Høie onsdag den 26. februar.

– Med dette nye flotte akuttbygget har dere nå et fremtidsrettet akuttbygg som gjør at dere kan betjene befolkningen på en god måte, sa helseministeren.

Se film om traumebehandling ved akuttmottaket, Oslo universitetssykehus: