TNCC-kurs i Helse Midt-Norge

TNCC

Det skjer noe rundt traumearbeidet i Helse Midt-Norge, og det blir fokusert på kompetansøking for alle yrkesgrupper. Sist uke ble fokuset, økte kunnskaper og ferdigheter for sykepleier og spesialsykepleiere.
Akuttmottakene ved St. Olavs Hospital og Sykehuset Levanger samarbeidet om et felles TNCC-kurs ved St. Olavs Hospital 26.-28. Februar.
16 deltagere møtte spente første dagen og var klare for 3 dager som i sin helhet handlet om traumepasienten. TNCC står for Trauma Nursing Core Course, og et sykepleiekurs for å håndtere den hardt skadde pasient. Hvorfor er det nyttig med TNCC kurs?

Kurset har som mål:

For sykepleieren:

  • øke sykepleierens reelle kompetanse i form av kunnskaper og ferdigheter knyttet opp mot den hardt skadde pasient
  • gi faglig trygghet gjennom systematisk kunnskap
  • gi faglig engasjement gjennom styrking og videre utvikling av sykepleierens rolle som medarbeider i traumeteamet
  • gi kunnskap innen pårørende arbeid og ivaretakelse av kolleger i traumeteamet

 

For pasienten:

  • bidra til sikker og rask diagnostikk og behandling
  • bidra til at alle skader identifiseres raskt, og livreddende tiltak iverksettes umiddelbart
  • bedre vilkår for den hardt skadde pasienten

 

Kurskonseptet er bygget opp på samme måte som PHTLS, ATLS og ATCN og fokuserer på å bruke ABCDE-algoritmen. Konseptet eies av ENA (Emergency Nurses Association) og drives av NLAS (Landsgruppen av akuttsykepleiere) og ALNSF (Landsgruppen for anestesisykepleiere) i Norge. I 2012 gjennomførte ca 45 000 sykepleiere TNCC kurs på verdens basis.

De fire instruktørene denne gangen var Ulrika Eriksson (Høgskolen i Sør Trøndelag), Ole-Petter Vinjevoll (St. Olavs Hospital), Lillian Husøy (Sykehuset i Kristiansund) og Siri Lereim Storli (St. Olavs Hospital).

Formiddagene dag en og to ble fylt med forelesninger. Etter lunsj var det duket for praktiske stasjoner med fokus på ferdighetstrening. Der fikk alle sammen prøve seg på å ta imot en traumepasient alene og sjekke ut ABCDE osv. De øvde seg også på en luftveisstasjon, og en stasjon med spinal immobilisering.
Den tredje og avsluttende dagen gjennomførte alle en skriftlig og praktisk eksamen – ALLE MED GLANS!

Forfattere Ole-Petter Vinjevoll og Ulrika Eriksson