AIS kurs – Abbreviated Injury Scale

AIS

Kurs i skadegradering.

Målgruppe:
Sykepleiere og leger som skal gradere traumepasienter for registrering i lokale eller sentrale traumeregistere, stipendiater som trenger å skadegradere pasienter til prosjekt eller andre som har behov for kunnskap innen AIS.

AIS er en manual som best beskrives som en liste over ”enhver skade et menneske kan pådra seg” med individuell skadegradering for hver skade.
Graderingen er en skala fra 1 til 6, hvorav en er den mildeste og 6 er den mest alvorlige. Hvert organ, ben, blodkar, nerve eller annen struktur blir beskrevet i manualen med flere koder som varierer i alvorlighet. For eksempel finner man 10 koder i manualen som beskriver leverskader, og de varierer i alvorlighet fra AIS 2 til AIS 6. Det krever helt spesifikke kriterier som må oppfylles for at man kan registrere en kode for en skade.

AIS danner grunnlaget for kalkulasjon av scorigssystemene ISS – Injury Severity Score og NISS –New Injury Severity Score.
AIS er et graderingssystem for hver enkelt skade, mens ISS og NISS beskriver alvorligheten for alle skadene sammenlagt som pasienten er blitt utsatt for i ulykken. Skalaen for ISS og NISS er 1 – 75.

AIS versjonen som benyttes i kurset er The Abbreviated Injury Scale, 2005 edition, update 2008.
Kurset er på totalt 14 timer fordelt over to dager. Undervisningen er basert på forelesninger og selvstendig arbeid, hvor norske anonymiserte pasienteksempler blir brukt i kodeøvelser.
Deltakerne trenger ikke å ha tidligere erfaring i bruken av AIS.
Kursmanualen er på engelsk. Kurset tar ikke for seg koding innen ICD-10 kodeverket.

Emner:

  • Beskrivelse av skadegraderingsmetoder og teknikker for bruk av disse.
  • Hvordan skadegradering kan brukes og misbrukes.
  • Koderegler og konvensjoner samt metoder for gradering av alvorlig skadde pasienter med multiple skader.
  • Forståelse av struktur, oppbygging og innhold i The Abbreviated Injury Scale,2005.
  • Uttrekk av traumedata.
  • Ekskludering av informasjon som ikke skal kodes.
  • Hvordan skille på skader, komplikasjoner og utkomme.
  • Anvendelse av reglene for kalkulasjon av Injury Severity Score (ISS) i multiple kroppsregioner.

 

AIS manual er inkludert i kursavgiften.
Kurset er laget av AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine i USA.
NTR, Det norske Nasjonale Truamregisteret, har lisensen for kursene i Norge og arrangør er Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi.
Kursene avholdes ca en gang årlig.

Kursdato : 12. – 13. mai 2014

Kurssted : Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Påmeldingslink kommer, følg med på nettsiden.