AIS kurs 12. – 13. mai 2014

AIS

Invitasjon til AIS kurs – Skadegradering.

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi ved Oslo Universitetssykehus inviterer herved til AIS kurs (The Abbreviated Injury Scale) 12. – 13. mai 2014.
Kurset er et samarbeid mellom Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi, Oslo Universitetssykehus, Det Norske Nasjonale Traumeregister og Association for the Advancement of Automotive Medicine.
Instruktørene på kurset vil være Morten Hestnes, Traumesykepleier, Oslo universitetssykehus, Ullevål og Kjell Egil Tjosevik, Avdelingssykepleier, Stavanger universitetssykehus.

Målgruppe:

Sykepleiere, leger, registrarer og forskere som arbeider med traumedatabaser.

Kursbeskrivelse:

-Kursversjon: The Abbreviated Injury Scale, 2005 edition, update 2008.
-Kurset er på totalt 14 timer fordelt på forelesninger og selvstendig arbeid, hvor norske anonymiserte pasienteksempler er brukt i kodeøvelsene.
-Deltakerne trenger ikke å ha tidligere erfaring i bruken av AIS.
-Kursmanualen er på engelsk.
-Kurset tar ikke for seg koding innen ICD-10 kodeverket.

-Emner:
-Beskrivelse av skadegraderingsmetoder og teknikker for bruk av disse.
-Hvordan skadegradering kan brukes og misbrukes.
-Koderegler og konvensjoner samt metoder for gradering av alvorlig skadde pasienter med multiple skader.
-Forståelse av struktur, oppbygging og innhold i The Abbreviated Injury Scale,2005.
-Uttrekk av traumedata.
-Ekskludering av informasjon som ikke skal kodes.
-Hvordan skille på skader, komplikasjoner og utkomme.
-Anvendelse av reglene for kalkulasjon av Injury Severity Score (ISS) i multiple kroppsregioner.

Påmelding og kursavgift:
Bindende påmelding sendes innen 01.05.2014
Avmelding etter påmeldingsfrist vil bli fakturert med kursavgift.
Kursavgiften kr 5000,-.
Kursavgiften dekker sertifiseringskostnader, kursmateriell, AIS manual og lunsj begge dager.
Kurset blir avholdt på Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Oppstart 12.05 kl 0830 – 1730, 13.05 kl 0830 – 1500.

Meld deg på her

Spørsmål:
Vedrørende innhold rettes dette til Morten Hestnes (morten.hestnes@uus.no 22117446 / 97189081).
Vedrørende påmelding etc. til Tone Slåke (tone.slake@traumetologi.no 97558353

Kurset er godkjent som meriterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie hos NSF med totalt 12 timer.