Erfaringer med å arrangere KITS for første gang

KITS Mo 2

Helgelandssykehuset Mo i Rana arrangerte sitt første KITS kurs 18-19 februar i år. Vi er 4 instruktører fordelt på to sykehus(Mo i Rana og Sandnessjøen) som arrangerer kurs sammen.

For oss var det tidlig i forløpet viktig å få kurskonseptet og arrangementet godt forankret hos ledelse, både i foretaket og hos den enkelte avdelingsleder som skulle ”selge” kurset til sine ansatte. Vi informerte via det lokale traumeutvalget og hadde egne informasjonsmøter med avdelingsledere. Vi ønsket å skape en positiv holdning til kurset, at deltagerne skulle framsnakke konseptet til sine kollegaer.  KITS ble møtt med stor velvilje og det viste seg at dette var en etterlengtet og etterspurt oppgradering av kompetanse for medlemmene av traumeteamet.

Hos oss valgte vi å inkludere alle i traumeteam: Sykepleiere akuttmottak, radiografer, anestesisykepleiere, operasjonssykepleiere, bioingeniører samt ambulansepersonell. På forhånd hadde vi en diskusjon angående personell fra lab og rtg: skulle de være med som observatører eller som fullverdige deltagere? Tilbakemeldingene fra avdelingene var at de ønsket å delta på lik linje med andre. Ullevåls traumemanual ble bestilt til alle deltagerne i god tid før kursstart. Det er meningen at disse skal sirkulere innad til nye kursdeltagere for å holde kostnadene nede.  I ettertid ser vi at vi også skulle involvert sykepleiepersonell fra intensiv – dette vil bli gjort på neste kurs.

Hos oss som hos mange andre i spesialisthelsetjenesten er det kapasitetsproblem når det gjelder kurslokaler. Vi anbefaler alle som skal arrangere KITS å booke rom i god tid, forsikre seg om at rommene virkelig er satt av og sørge for minst mulig flytting av rom mens kurset foregår. Vi opplevde unødig stress med flytting av rom, dette stjal tid i et allerede stramt program. Her er det også viktig å sjekke at IT utstyr fungerer som det skal i alle rom som skal benyttes.

En annen verdifull erfaring vi gjorde var at det er helt nødvendig og viktig å ha en person som styrer logistikk og passer på tiden. Kurslederen skal også sørge for mat og drikke, hjelpe til med å klargjøre øvelsesstasjoner og de praktiske testene, kopiere osv. En av våre instruktører meldte frafall pga sykdom, vi tre gjenværende var helt avhengig av slik hjelp fra en fjerde person. I det allerede nevnte stramme programmet er det ikke tid til at instruktørene også skal styre det praktiske.

Av praktiske tips til instruktører og arrangører nevnes: Rom å være i uten og må flytte seg. IT utstyr som fungerer. Legg fram alt utstyr til øvelser og klargjør stasjoner på forhånd. Kopier opp slides til deltagerne dager før – lag mapper til deltagerne. Prioriter caser etter forelesningene der de foreligger – gir deltagerne en forståelse for den systematiske tenkningen. Vær effektive og strenge med tiden, særlig under de praktiske øvelsene. Knip tid i pausene hvis nødvendig. Forbered dere godt – det vil bli spørsmål og diskusjoner.

Vi som instruktører ble møtt av en kunnskapsrik og engasjert gruppe deltagere. Vi sitter igjen med masse positiv feedback. KITS har klart å skape samhold og forståelse i en gruppe med forskjellig utgangspunkt og yrkesrolle. Deltagerne har lært av, og utfylt hverandre. Selv om dette var den spede begynnelse merkes KITS allerede i traumeteamet. Det som før kurset opplevdes som et press på grunn av testene er nå snudd til ervervelse av nødvendig kompetanse for alle medlemmene av traumeteamet.  Nå ønskes og etterspørres KITS av personell i Helgelandssykehuset.  Neste kurs holdes i april. Vi gleder oss!

Mvh Unni Andersen
KITS instruktør
Helgelandssykehuset Mo i Rana