Status KITS

DSC_2348 - Version 2

2013 var et aktivt KITS-år med mange kurs både i Helse Sør-Øst, Helse Vest samt at vi fikk utdannet de KITS-instruktørene i Helse Nord. Totalt ble det arrangert 36 kurs i 2013 og 440 gjennomførte KITS.

2014 blir veldig spennende når alle sykehusene i Helse Nord starter opp med KITS samt at vi skal utdanne instruktører til Helse Midt. Helse Midt starter opp med sitt første KITS-kurs i mai.
Vi holder på med å revidere hele kurset og alle forelesningene gås gjennom og kvalitetssikres. Vi venter stadig på det nasjonale traumeregisteret for å få nasjonale tall til de ulike forelesningene. Inntil videre blir tall fra Ullevål presentert samt at det er ønskelig at hvert sykehus som arrangerer KITS selv legger inne sine tall.

Til høsten håper vi at E-læringsprogrammet til KITS er ferdig utviklet og kan tas i bruk. I E-læringen vil det være fokus på Primærundersøkelsen samt sjokk og væskebehandling. Meningen er at alle kursdeltagerne må ta E-læringsprogrammet før de stiller opp på kurset. Det vil også nye eksamensspørsmål og nye caser.

Instruktørseminaret i 2013 ble en stor suksess og vi har allerede begynt å planlegge nytt seminar til høsten. Fokuset på seminaret blir introduksjon til det nye E-læringsprogrammet, men vi er også åpne for forslag til tema det ønskes forelest om.
Vi ønsker at www.traumatolgi.no skal bli vår felles KITS portal både for instruktører og deltagere samt at nettstedet skal være et sted å finne informasjon om KITS og kommende kurs.