NKT-Traume på Skandinavisk Akuttmedisin 2014

Stand NKTT

NKT-Traume har stand på Skandinavisk Akuttmedisin som arrangeres på Gardermoen 18.-19. mars 2014.
Årets konferanse har fokus på beredskap, terror, kriser og samvirke på skadested. Man vil se på hva som er blitt gjort og på hvor langt man har kommet siden 22. juli 2011. Kolleger fra Sverige og Danmark, hadde i går interessante innlegg om hvordan terrorangrepene i Norge har påvirket akutt- og katastrofemedisinsk beredskap i våre naboland.
I dag venter sesjoner om beredskap og kriser, foredrag om tunellulykker, hjertestans, kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden, operativ psykologi og triage.

Skandinavisk Akuttmedisin 2015 vil holdes i Trondheim 17.-18. mars 2015, hvor man vil rette søkelyset mot hvordan ny teknologi og innovasjon endrer og utvikler akuttmedisin.