Johan Pillgram-Larsen, Oslo Universitetssykehus Ullevål, pensjoneres.

 JPL

Johann Pillgram-Larsen har vært ansatt på Ullevål sykehus siden 1975, som overlege ved thoraxkirurgisk avdeling siden 1987. Han har vært forsvarets overlege i kirurgi siden 2000. I anledning av at han pensjoneres ble det holdt et symposium på Ullevål torsdag den 20.3. Et fullsatt auditorium hørte kolleger beskrive sin sjef, læremester og venn.

Ullevål sykehus har hatt en ubestridt lederplass i norsk traumatologi i alle år. På 70-tallet ble traumesenteret en realitet, og siden 1984 har sykehuset delt sin traumemanual med alle interesserte. Fra 2005 har traumefunksjonen vært organisert i en egen avdeling.

For veldig mange har Johan Pillgram-Larsen vært en inspirator og han har utvilsomt økt interessen for traumatologi i hele Norge. Selv om han har hatt mange andre oppgaver har Johan Pillgram-Larsen siden starten av lokal teamtrening i regi av Stiftelsen BEST Bedre & Systematisk Teamtrening vært en trofast deltaker på de årlige nettverksmøter, der han på en konstruktiv og støttende kollegial måte har bidratt i gjennomgang av kasuistikker fra lokalsykehusene.

Johan Pillgram-Larsen var med å skrive den nasjonale traumerapport i 2006, selv om han ikke stor tilhenger av langtekkelige møter, og han har satt sitt tydelige preg på utviklingen av traumeomsorgen i Norge i en mannsalder.