Kasuistikker som læring i traumatologi

14. mai 2014
Det er lite som er så spennende som å høre andres erfaringer med vanskelige tilfeller. Etter instruktørkurs i hemostatisk nødkirurgi (DSTC) på Ullevål sykehus 12.-13.5. holdt Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi sammen med traumesenteret på Ullevål sykehus en «Case Marathon» den 14.5., der deltakere fra alle fire traumesentre sammen med instruktører fra Canada, Australia og England presenterte kasuistikker. Det var nok så utfordrende pasienthistorier som ble presentert anonymt fra de ulike sykehus og traumesentre. Det er mange krevende situasjoner og momenter i god traumebehandling, og det er viktig å dele læring av de erfaringer som gjøres, spesielt når antall alvorlig skadde deles på mange sykehus.

De internasjonale instruktører delte sine erfaringer, ikke minst i hvordan man best trekker lærdom fra pasienthistorier, og hvordan man formidler dem på en lærerik måte. Etter hard konkurranse vant en gruppe fra Kristiansand, Lillehammer, Fredrikstad og Tønsberg premien for beste kasuistikk, på 5.000 kr pr person til faglig oppdatering.

Neste store samling der forskning og formidling av traumatologi finner sted er den nasjonale traumeforskningsdag 21.10.14 på Holmenkollen, der det også blir konkurranse om beste foredrag og poster. Vi oppfordrer allerede nå interesserte til å begynne å skrive abstrakter – fristen for innlevering er 31.8.