Trafikkulykker, etterforskning og granskning

konferanse_innleggFagkonferanse for politi, helsepersonell og andre som er involvert i taktiske, tekniske og medisinske undersøkelser

Sted: Soria Moria konferansesenter, Voksenkollveien 60, Oslo

Dato: 9. – 10. oktober 2014

Arrangør: Folkehelseinstituttet, Norsk rettsmedisinsk forening og Nasjonal Kompetansetjenste for traumatologi

Finansiert med støtte fra Gjensidigestiftelsen

Vi har den glede av å invitere til konferanse om trafikkulykker. Temaene omhandler alt fra kriminaltekniske undersøkelser og medisinsk behandling på ulykkesstedet, til etterforskning og rettsbehandling og risikofaktorer og forebygging.  Det vil bli fokusert spesielt på barn, unge og eldre i trafikken.

Målgrupper: Politi, rettsvesen, helsepersonell, fagpersoner involvert i taktisk, tekniske og medisinske undersøkelser, samt andre som er involvert i trafikksikkerhetsarbeid.

Kurset er av legeforeningen godkjent tellende for videre- og etterutdanning i allmennmedisin, generell kirurgi, klinisk farmakologi og patologi. Kurset er av Norsk rettsmedisinsk forening tellende til sertifisering i rettspatologi.

Konferanseavgift: 1000 nkr. for 1 dag og 1900 nkr. for begge dager.

Faktura vil bli sendt fra Folkehelseinstituttet

Deltagere som vil overnatte på Soria Moria må selv reservere rom.

Påmelding gjøres her
Påmeldingsfrist: 15. september 2014

For program se her

Spørsmål om konferansen kan rettes til arrangementskomitéen:
Arne Stray-Pedersen, Folkehelseinstituttet og Norsk rettsmedisinsk forening arst@fhi.no
Marianne Arnestad, Folkehelseinstituttet marianne.arnestad@fhi.no
Asbjørg S. Christophersen, Folkehelseinstituttet  asbjorgS.Christophersen@fhi.no
Trine Staff, Høyskolen i Oslo og Akershus, trine.staff@hioa.no
Tone Slåke, Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi, OUS, tone.slake@traumatologi.no