Trafikksikkerhet, konferanse, sikring av barn i bil

Konferanse 2

Ni av ti barn som blir alvorlig skadd eller dør i bilulykke har feilplasserte setebelter eller skades av løse gjenstander i bilen

Marianne Skjerven-Martinsen forsvarte 26. juni sin doktoravhandling om sikring av barn i bil. Avhandlingen er basert på to feltstudier av bilulykker med barn involvert samt en veikantundersøkelse av biler med barn som passasjerer.  Feltstudiene ble foretatt i sørøst Norge i 2007-2013. Forskningsgruppen ble varslet om bilulykker der noen i bilen ble alvorlig skadet og der det var barn under 16 år i kjøretøyet. Egne granskere rykket ut og snakket med vitner og involverte i ulykken, og gransket bilvraket, i samarbeid med politiet og Statens Vegvesen. Hva som hadde skjedd inne i kjøretøyet under ulykken var målet for granskningen. Gitt samtykke fra pårørende ble informasjon om hvilke skader barna hadde pådratt seg innhentet fra sykehus og obduksjonsrapporter. Skademekanismene ble påvist ved å sammenholde funn fra tekniske undersøkelser av bilene med barnas skader, og rekonstruere hendelsesforløpet inne i bilen.

Resultatene viser blant annet at:

  • Ulykker med alvorlig skadde barn skjer i hovedsak på høyhastighetsvei, i forbindelse med helgetrafikk og oftest som følge av frontkollisjoner på veier uten midtdeler mellom veibanene.
  • Mer enn 9 av 10 barn som blir alvorlig skadd eller dør i bilulykker er feilsikret eller har løse gjenstander i bilen
  • De vanligste feilene er at sikkerhetsbelter er feilplasserte, med skulderdelen under armen eller bak ryggen, eller at hoftedelen er plassert for høyt opp på magen
  • Usikrede gjenstander forårsaker også skader på passasjerer, ofte indirekte ved at tung bagasje treffer og forskyver bakseteryggen der barna sitter
  • Korrekt sikrede barn har lav risiko for å bli skadd, selv i en kraftig kollisjon
  • Barn over 4 år skades hyppigst, og de vanligste alvorlige skadene er i hodet, ansiktet, brystet og buken. For de minste barna er de vanligste feilene løse og feilplasserte interne seler

Les mer om avhandlingen på fhi.no.

Marianne Skjerven-Martinsen vil redegjøre for studien på fagkonferansen på Soria Moria 9. og 10. oktober 2014.

Påmelding til denne konferansen kan du gjøre her