ATLS kurs 2015

ATLS 9 edi

Det er nå mulig å melde seg på neste års ATLS kurs. For datoer og påmelding se her

ATLS er ett avansert traumekurs for leger og bygger på enkle prinsipper for mottak og behandling av den skadde pasient med fokus på den første timen etter ankomst til et kvalifisert sykehus. Målgruppen for kurset er kirurger, ortopeder, anestesileger, allmennleger med tjeneste utenfor større tettsteder, radiologer og andre leger som behandler hardt skadde pasienter.

Kursets mål
Målet med kurset er å gi kursdeltakerne kunnskap om og trening i systematisk diagnostisering og behandling av hardt skadde pasienter. Kurset vektlegger spesielt praktiske ferdigheter.

Kursgjennomføring
Kurset gjennomføres på to og en halv dag og det er forventet at deltagerne har studert læreboken meget godt før de møter på kurset. Læreboken sendes ut i god tid før kursstart. Det vedlegges en pretest som må besvares og leveres ved fremmøte for å vise at man har arbeidet med læreboken.

ATLS-manualen
ATLS-manualen finnes nå i 9. utgave. 
Boken er oppdatert og er kommet i et nytt og innbydende format. Flere av våre norske instruktører har vært deltagende i revisjonsarbeidet.

Kursrettigheter og -administrasjon
Norsk kirurgisk forening er rettighetshaverne til kurskonseptet i Norge, gitt av American College of Surgeons Committee on Trauma. Norsk kirurgisk forening samarbeider med Norsk anestesiologisk forening om kurset. Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi har den praktiske administrasjonen av kursene.

Kursavgift
Pris for ATLS-kurset er kr. 12.000,-. 

Kursmateriell blir sendt til den adressen deltakeren oppgir. Kostnad for porto blir belastet fakturamottaker. For forsendelser utenfor Norge er kostnaden kr. 300,-. Dersom kursmateriell blir returnert grunnet ”uavhentet pakke” og må sendes på nytt påløper en tilleggskostnad på kr. 150,-.

 

bilde

Markører

Det er flere scenarier i ATLS kursene, som krever medvirkning fra markører. Markørene medvirker både ved initial assessment demonstration, skills stations og den praktiske eksamen. Markørene blir sminket for å gjenskape en så reell situasjon som mulig.

Som markør får man et godt innblikk i fremgangsmåte og metodikk, som anvendes ved mottakelsen av skadde personer på et sykehus.

Hvem kan være markører?
Vi ønsker personer med helsefaglig bakgrunn sykepleiere, ambulansepersonell, radiografer.
Markørene møter på kursstedet onsdag morgen og er med under hele kurset til fredag klokken 13.00. Når markørene ikke er i «aksjon» (feks. under auditorieundervisningen) kan de være observatører på kurset. Det gis ikke noen honorar for markørinnsatsen, men du får følge kurset, lunsj og pausemat, samt kursmanualen som takk for hjelpen.

Hvis dette høres interessant ut kan du melde din interesse på mail til: kurs@traumatologi.no