BørneTraumeSymposium

first_announcement_BTS_15_200

Den 23. Januar 2015 inviteres det for første gang til BarneTraumeSymposium på Rigshospitalet i København.
Alle med interesse for vurdering og behandling av akutt skadde barn er velkomne.
15 foredragsholdere vil redegjøre for vesentlige problemstillinger og løsninger, under barne-traumemottakelsen – fra prehospital vurdering til intensiv innleggelse.

Les mer om BørneTraumeSymposium på www.BTS15.dk