Akuttdagene 2014, Kristiansund.

DSC_3256

Akuttdagene er en av de viktigste årlige konferansene innen akuttmedisin i Norge, og er rettet mot personer som jobber innen prehospitale tjenester, AMK, legevakt, akuttmottak og andre akuttmedisinske fagfelt. Ansvarlig arrangør er NSFs landsgruppe av akuttsykepleiere (NLAS). I 2014 arrangeres konferansen i Kristiansund, hvor det forventes omkring 250 deltakere.

Temaer som som står på plakaten i Kristiansund, er blant annet: brannskader, personskader, snøskred og hypotermi, akutt gynekologi, samt turnuslegenes rolle i akuttmedisin.

Av forelesere, kan det nevnes at Mads Gilbert kommer for å snakke både om snøskred og nedkjøling, samt om hans erfaringer med masseskade og triage fra Gaza i 2014. Videre kommer Anne Berit Guttormsen for å snakke om brannskadebehandling, Inggard Lereim om personskader og Lars Petter Bjørnsen om turnusleger i front – for å nevne noen!

For mer informasjon, se www.nlas.no