Bygg kompetanse og nettverk med akuttmedisinske arbeidere over hele Europa

estesESTES, European Society for Trauma and Emergency Surgery®, er en ideell organisasjon som arbeider for å øke oppmerksomheten omkring traume og akuttmedisin i medisinsk sektor og i politiske nettverk. ESTES’ mål er å forsterke kompetansen og kvaliteten innenfor disse områdene i hele Europa. ESTES arrangerer en rekke konferanser og møter og tilbyr også kurs innen en rekke medisinske fagområder. Melder du deg inn i  ESTES, får du og din organisasjon tilgang til dette, og også flere andre fordeler.

ESTES bistår 30 medlemsinstitusjoner over hele Europa og har flere enn 800 aktive individuelle medlemmer. Organisasjonen ble grunnlagt i 2007, som en følge av sammenslåingen av EATES ((European Association for Trauma & Emergency Surgery) og ETS (European Trauma Society). Antall medlemmer har siden økt jevnt.

Medlemsfordeler

 • Du sparer opptil € 95,- ESTESs årskonferanse og utstilling
 • Du får tilgang til og kan delta på autoriserte kurs, konferanser og møter til rabattert pris
 • Du mottar 6 trykte utgaver av European Journal of Trauma and Emergency Surgery (Springer),
  inkluder ESTES News, årlig.
 • Du kan delta i et av ESTES’ fire ekspertpanel: Skeletal traume og idrettsmedisin, visceral traumemedisin, akuttkirurgi, katastrofe- og militærkirurgi.

Du kan bli medlem hvis du er:

 • Leger som arbeider med traume- og akuttkirurgi (alle kirurgiske områder, inkludert
  anestesiologi, radiologi og akutt-, militær- og katastrofemedisin)
 • Turnusleger
 • Andre i den akuttmedisinske kjeden, som sykepleiere, paramedikere, ambulanse- og prehospitalt personell

Slik blir du medlem!
Kontakt ESTES og les mer på www.estesonline.org eller send en epost til office@estesonline.org. Årlig medlemsavgift er € 100,- for leger og € 75,- for turnusleger.