Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi på Ambulanseforum

CIMG4099Ambulanseforum 2014 er nettopp avsluttet på The Qube, Clarion Gardermoen. Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT) hadde egen stand der vi informerte om vårt arbeid. Og mange tok turen innom for å høre mer om arbeidet vi gjør for å sikre likeverdig høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde i hele landet.

Totalt deltok over 50 forelesere og workshopholdere og over 50 utstillere på konferansen. Prehospital pasientsikkerhet, crew resource management (CRM), Akuttutvalgets arbeid, akutt geriatri, prehospital hjerneslagdiagnostikk og akuttkjeden var blant temaene som ble dekket gjennom forelesninger og workshops.

– Mange av forelesningene på møtet var relevante i forhold til vårt arbeid med ny nasjonal traumeplan, fastslår Torben Wisborg, leder av NKT.

– Det var nyttig for oss å være til stede.

Her finner du programmet for Ambulanseforum 2014.

I tillegg til Torben Wisborg, deltok også Stina Røeggen Tuck fra NKT. Takk for besøket alle dere som tok turen innom vår stand!
CIMG4100