Vel møtt til to dager med faglig påfyll. 20-21. oktober 2014

verson1

Du har nå mulighet til å få med deg 2 dager med gratis faglig påfyll.

Nasjonal kompetansetjeneste arrangerer i samarbeid med traumesenteret på Ullevål en nasjonal forskningsdag på Holmenkollen Park Hotell tirsdag den 21.10.2014.

Dagen starter med faglig påfyll, blant annet foredrag av professor Desmond Winter fra University College of Dublin om forskning. Programmet finner du her

I forkant av denne dagen arrangerer Avdeling for Traumatologi ved OUS sitt regionale traumemøte.
Sted: KIS-auditoriet bygg 11, Oslo universitetssykehus Ullevål
Her vil blant annet P. Hyldmo og T. Brommeland forelese om: Immobilisering av traumepasienten pre- og intrahospitalt hva er status, og hvor går vi?
Les mer her

Begge dagene er åpne for alle. Det er ingen påmelding eller deltageravgift. Sett av dagene og vel møtt!

regtraumemøte 20.10 2014 høst (3)[1]