Forskningsdagen 2014

Annenprisvinner Marianne Løvstad_640Traumeforskningsdagen 2014 ble arrangert 21. oktober på Holmenkollen. De to utenlandske forelesere, kirurg og professor Desmond Winter fra Dublin, og anestesiolog og professor Erika Frischknecht Christensen fra Århus/Ålborg var tilstede.

Det var 17 påmeldte foredrag, og de to utenlandske professorene vurderte kvalitet, originalitet, betydning, fremføring og abstrakt. Deres vurdering var at det var god kvalitet på alle, men to abstrakter ble valgt ut til premie. Psykologspesialist og nevropsykolog Marianne Løvstad fra Sunnås sykehus fikk 2. premie for abstraktet om langvarig bevissthetssvekkelse. Du kan lese hele abstraktet her.

Her er et sammendrag:

FOREKOMST AV LANGVARIG BEVISSTHETSFORSTYRRELSE I EN NORSK PROSPEKTIV POPULASJONSBASERT STUDIE AV VOKSNE MED ALVORLIG TRAUMATISK HODESKADE.

Et lite mindretall av pasienter med alvorlig traumatisk hodeskade (Severe Traumatic Brain Injury – sTBI) overlever til vedvarende bevissthetsforstyrrelser (Disorders of Consciousness; DOC); d.v.s. en vegetativ (VT) eller minimalt bevisst tilstand (MBT). Denne studien undersøkte forekomst av VT og MBT tre måneder etter sTBI, og funksjon ett år og 2-3 år etter skade. Studien var del av en prospektiv nasjonal multisenterstudie av sTBI i 2009 og 2010, og inkluderte voksne (≥16 år) med sTBI, d.v.s. intrakraniell skade og Glasgow Coma Scale (GCS) score ≤ 8 i løpet av de første 24 timene etter skade. Tre måneder etter skade var kun 2% av sTBI populasjonen i VT eller MBT. Etter ett år var gruppen halvert til 1%. Dette tilsvarer en gjennomsnitlig årlig aldersjustert DOC-insidens på 0.09/100 000. DOC-pasienter hadde lavere GCS enn sTBI gruppen uten DOC, både på skadested og i løpet av de første 24 timene, noe som indikerer at skadene var mer alvorlig fra skadetidspunkt, og ikke var resultat av komplikasjoner. Studien fant lav insidens av langvarig bevissthetsforstyrrelse etter sTBI i Norge.