Nasjonal Instruktørsamling KITS 27. november 2014

kits_logo

Nasjonal instruktørsamling KITS OUS Ullevål torsdag 27. november 2014

# KITS, traumesykepleie, KITS-instruktører

Torsdag 27. november arrangerer OUS Ullevål, avd. for traumatologi og NKT-T den 2. nasjonale instruktørsamlingen for KITS-instruktører.

Vi jobber fortsatt med programmet og forelesere, men det vi ønsker er:

  • Brannskader v/Haukeland
  • Hypotermi
  • Erfaringer/utfordringer fra en KITS-instruktør
  • Løsningsalternativer ved utfordringer v/pedagogisk kapasitet
  • Barnetraumer v/barnekirurg-traumekirurg
    • Evt gravide v/traumekirurg
  • KITS e-læring v/nasjonal instruktør
  • Informasjon om revidert undervisningsmateriale v/nasjonal instruktør

Konferansen foregår i KIS-auditoriet fra kl. 10:00 til klokka 17:00 og avsluttes med middag på byen.
Deltagelse på konferansen og middag er gratis!
Påmelding til: Per.Christian.Aasarmoen@sykehuset-innlandet.no innen 1. november.

Ved spørsmål kontakt KITS-prosjektleder Knut Magne Kolstadbråten, kkolstad@ous-hf.no
Endelig program blir lagt ut på www.traumatologi.no