The Society of Trauma Nurses-Europe

Society of Trauma nurses

Kjære alle traumeinteresserte sykepleiere,

Vi ønsker å bygge opp et europeisk nettverk for sykepleiere som er interessert i traumatologi.
Society of trauma nurses (STN) (www.traumanurses.org) er en organisasjon som jobber for samarbeid, utdanning, inovasjon, lederskap, forebygging og veiledning innen traumatologi.
STN gir ut tidskriftet Journal of trauma Nursing som inneholder artikler som er relevante for sykepleiere som jobber med traumepasienter.

The Society of Trauma Nurses-Europe
The Society of Trauma Nurses-Europe is a chapter of the society of Trauma Nurses.

MISSION
The Society of Trauma Nurses- Europe is a professional nonprofit organization whose mission is to ensure optimal trauma care to all people locally, regionally, nationally and globally through initiatives focused on trauma nurses related to prevention, education and collaboration with other healthcare disciplines. The Society of Trauma Nurses- Europe advocates for the highest level of quality trauma care across the continuum. We accomplish this through an environment that fosters visionary leadership, mentoring, innovation and interdisciplinary collaboration in the delivery of trauma care.

VISION
To be the premiere global nursing organization across the trauma continuum.

CORE VALUES
Collaboration, Education, Innovation, Leadership, Mentoring, and Prevention

AREAS OF FOCUS
Membership, Education, Leadership and Collaboration, Research and Optimal Clinical Care, Legislation and Public Policy, Outreach and Injury Prevention

CRITICAL SUCCESS FACTORS
Membership Retention, Engagement and Participation, Financial Viability and Stability, Adoption of Educational Activities, and Succession Planning

Bli med å etabler et europeisk nettverk for sykepleiere!

Bli medlem i dag: http://www.traumanurses.org/membership

For mer informasjon ta kontakt med:
Knut Magne Kolstadbråten på email: KKOLSTAD@ous-hf.no