Master i prehospital critical care

Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

 

Første kull av Master i prehospital critical care er i gang

I samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse tilbyr Universitetet i Stavanger en ny mastergrad i prehospital akuttmedisin.

Akuttmedisin utenfor sykehus blir stadig mer avansert og krever ferdigheter og forståelse på tvers av fagdisipliner. I høst startet Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Universitetet i Stavanger et mastergradsstudium som er Skandinavias første innen prehospital akuttmedisin.

Fire års løp

Har du to års erfaring eller mer, og lyst til å utvikle deg videre innen prehospital akuttmedisin? I så fall kan det nye studiet være noe for deg. Gjennom et fire års løp kan sykepleiere, leger og ambulansearbeidere med bachelorgrad i bunn videreutvikle seg innen prehospital akuttmedisin og ta denne mastergraden på deltid ved siden av full jobb.

– Gjennom den kraftige veksten i fagutviklingen innen luftambulansefaget og prehospital akuttmedisin har Stiftelsen Norsk Luftambulanse sett behovet for en etterutdanning på gradsnivå som ikke bare bidrar til å øke kompetansen til de som jobber med prehospital akuttmedisin til daglig, men som også er tverrfaglig og dermed minsker avstanden mellom faggruppene som jobber sammen og øker samhandlingen til beste for pasientene, sier førsteamanuensis Stephen J. M. Sollid ved Universitetet i Stavanger.
Han er også fagsjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Samarbeid med UIS

I to år har Sollid og andre fra FoU-avdelingen i stiftelsen samarbeidet med Universitetet i Stavanger om å starte mastergradsstudiet, som går under navnet ”Master in Pre-hospital Critical Care” (PHCC). Undervisningen er på engelsk startet opp i september 2014 med de 25 første studentene. Hele 115 godt kvalifiserte søkere viser at det er et behov for akkurat denne utdanningen. Dette er en fullverdig masterutdanning (120 studiepoeng) som kvalifiserer til opptak til videre PhD-studier senere. Utdanningen er tverrfaglig og gjennomføres som et deltidsstudium over 8 semestere og er slik sett tilrettelagt for at jobb og studier kan kombineres.

– Stiftelsen Norsk Luftambulanse ser på masteren som en naturlig del av vårt arbeid med å stadig forbedre den akuttmedisinske kjeden som redder liv. I mange år har stiftelsen vært med på å utvikle og innføre kurs som har bidratt til å styrke kompetansen til akuttmedisinsk personell i Norge. Vi mener det er på tide å formalisere denne kompetansehevingen slik at etter- og videreutdanningen som Stiftelsen Norsk Luftambulanse er med på å støtte og utvikle ikke bare gir faktisk kompetanse, men også formell kompetanse, sier Stephen J.M. Sollid.

Ønsker du å vite mer om utdanningen kan du gå inn på Universitetet i Stavanger sin hjemmeside. Du finner mer informasjon her

Dagens Medisin skriver at «Gjennom et fire års løp kan nå leger, sykepleiere og ambulansearbeidere videreutvikle sin kunnskap innen prehospital akuttmedisin og ta mastergrad på deltid ved siden av full jobb» (Dagens Medisin, 2014,2/7)

Litteraturliste:
Dagens Medisin. (2014, 2/7). Nå kan leger videreutdanne seg i akuttmedisin. Lastet ned 6. 11. 2014 fra http://www.dagensmedisin.no/nyheter/na-kan-leger-videreutdanne-seg-i-akuttmedisin