10 år med ATLS i Norge

Historien startet i 1976 da en ortoped styrtet med sin familie i Nebraska i USA. Opplevelsen av mangel på systematisk behandling var spiren til det som i dag er Advanced Trauma Life Support – ATLS.

Gruppebilde2_687
Det første ATLS kurset i Norge, september 2004 Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

ATLS ble raskt adoptert utenfor USA og er i dag å finne i over 60 land. Over 1 million leger har tatt kurset og ATLS er et varemerke på god traumebehandling.
Mye skal legges til grunn og til rette før ATLS kan innføres i et land. Traumatologien i Norge drives i stor grad av entusiaster, og etter en lengre planleggingsperiode, reiste en gruppe norske kirurger og anestesileger til USA i 2003. De første norske ATLS instruktørene ble utdannet og det aller første kurset i Norge ble avholdt i Bergen i september 2004. Et sterkt norsk fakultet med medisinsk leder Olav Røise i spissen, videreførte ATLS Norge i tett samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA).
Samarbeidet med SNLA har vært uvurderlig, og det var med en viss grad av bekymring at et langt og godt samarbeid ble avsluttet i 2013. Ny samarbeidspartner ble Nasjonal Kompetansetjeneste i Traumatologi (NKT-T) med Torben Wisborg som leder og Tone Slåke som kontinuiteten i ATLS Norge.

Opplæring av ny koordinator. Foto: Aage W. Karlsen / Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Opplæring av ny koordinator Foto: Aage W. Karlsen / Stiftelsen Norsk Luftambulanse

I dag er kurset obligatorisk for enkelte spesialiteter og en forutsetning for å motta traumer. Forrige uke gjennomførte vi kurs nummer 86 og har dermed utdannet nærmere 1500 leger i Norge i løpet av de siste 10 årene. Vi har 12 kurs årlig med 240 kursplasser fordelt mellom Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger.

Et kursfakultet med faglig tyngde og bredde, har alltid vært en forutsetning, og vi har nå 86 instruktører i Norge. Det er 10-12 instruktører på hvert kurs og således et instruktørkrevende og –tungt kurs. Instruktørene gjør en formidabel ulønnet jobb, og beviser at entusiastene fortsatt er de som jobber for de hardest skadde her i landet.På 10 år har ATLS funnet sin sentrale plass i Norge og vi skal sørge for at jubilanten fortsetter å være et kurs med høy kvalitet og faglig tyngde i årene fremover.

Jørgen Joakim Jørgensen
Nasjonal medisinsk leder
ATLS Norge