Skandinavisk Akuttmedisin 2015, Abstractkonkurranse!

akutt151

Abstractkonkurranse!

Skandinavisk Akuttmedisin 2015 vil inneholde en sesjon med vitenskapelige abstracter og inviterer herved akuttmedisinsk personell fra Danmark, Sverige og Norge til å sende inn abstracts.

Abstract i vitenskapelig kategori skal følge vanlige regler for vitenskapelige publikasjoner. Presentasjonen vil gjøres i form av ti minutter muntlig presentasjon og fem minutter til spørsmål og kommentarer.

De fem beste abstractene vil bli gitt adgang til muntlig presentasjon. Alle godkjente abstracter vil bli presentert på NAKOS sin nettside.

Frist for innsendelse: 15. februar 2015
Antall ord: Maks 500 ord
Format: Word, Times new roman, 12 punkt
Språk: Svensk, dansk eller norsk
Pris: Vinneren for beste abstract tildeles et prisbeløp på NOK 5000
Kontaktperson: Ass. professor Albert Castellheim ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Abstract sendes til e-postadressene: postmottak@nakos.no OG albert.castellheim@gu.se