Nye studier fra rehabiliteringsforskerne i Oslo

Lønnsomt å bedre rehabilitering av hjerneskader – Det er både best for pasienten og lønnsomt for sykeshuset at pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade får tidlig og kontinuerlig rehabilitering viser nye studier.

DSC_2348 - Version 2Forskere tilknyttet  Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models and Services (CHARM) ved Universitetet i Oslo har tidligere undersøkt rehabilitering av pasienter med alvorlig hodeskade uten opphold i rehabiliteringen mens pasienten venter på plass. De dokumenterte at tidlig kontinuerlig rehabilitering gir betydelig bedre resultat sammenlignet med forløp der pasienten måtte vente.

I en ny studie publisert i Journal of Neurotrauma i august har gruppen nå sett på kostnader og nytte av den «sømløse» rehabilitering. I denne studien finner de at tidlig rehabilitering ikke bare gir bedre effekt for pasienten, men også en økonomisk gevinst, anslått til 37.000 norske kroner per pasient over fem år.

De to studiene viser med andre ord at det både er best for pasienten og lønnsomt for sykeshuset at pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade får tidlig og kontinuerlig rehabilitering.

– Mange er unge når de får en slik skade og har mange år foran seg. Derfor er det kostbart både for den enkelte og samfunnet dersom de ikke blir friske igjen, sier en av forfatterne bak studien, postdoktor Nada Andelic ved Forskningsenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester (CHARM), Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo til Dagens Medisin.

Dette er meget oppløftende resultat, som viser at det er lønnsomt å tenke «utenfor boksen», og ikke bare se på sitt eget ledd i behandlingskjeden for pasienten.

Wisborg Torben_240
Torben Wisborg, leder, NKT-Traume

– Dette er meget oppløftende resultat, som viser at det er lønnsomt å tenke «utenfor boksen», og ikke bare se på sitt eget ledd i behandlingskjeden for pasienten, fastlår leder Torben Wisborg, leder i Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume).

– Lønnsomheten er både økonomisk og i form av bedre funksjonsnivå for den enkelte pasient. Rehabiliteringsleddet i behandlingskjeden har vist at de er flinke til langsiktig forskning og samarbeid. De  har gjort en stor innsats for å dokumentere og evaluere sine resultat, noe som andre ledd i kjeden bør lære av, sier han.

NKT Traume gratulerer deltakerne i studien med den solide innsatsen.

Kilder: