Full oversikt over fagkonferanser, kurs og arrangementer

Nå er det enkelt å finne frem til aktuelle konferanser, kurs og arrangementer innen traumatologi og akuttmedisin – både i Norge og internasjonalt. NKT Traume har utviklet denne oversiktssiden.eventkalender_

En av NKT-Traumes oppgaver er å tilrettelegge for kompetansedeling innen traumatologi og akuttmedisin. For å gjøre det enklere å finne frem til aktuelle konferanser, kurs og arrangementer innen fagfeltene – både i Norge og internasjonalt, har vi nå utarbeidet en egen side med oversikt over disse: Arrangement- og konferansessiden for traumatologi.

Siden er oppdatert med aktuelle arrangementer i 2015, og du finner også en kalenderoversikt over månedens arrangementer. I tillegg kan du søke frem arrangementer basert på sted, type arrangement og tid. Ønsker du mer informasjon eller å melde deg på et arrangement, kan du via siden klikke deg direkte videre til påmelding og arrangementets nettside.

Siden oppdateres fortløpende ut nye arrangementer. Følg med, besøk Arrangement- og konferansessiden for traumatologi.

Er det konferanser, kurs eller andre arrangementer innen traumatologi eller akuttmedisin du mener det burde vært informert om her? Send en epost til tone.slake@traumatologi.no