Nytt bachelor-studie i prehospitalt arbeid – paramedic

40 studenter er i disse dager i gang med andre semester av det nye bachelor-studiet i prehospitalt arbeid – paramedic. Våren 2017 er første kull høgskoleutdannede paramedic’ere klare for akuttmedisinsk tjeneste.

Respirasjonstelling_parvis_godt bilde_600
Fire studenter fra det nye bachelorstudiet i prehospitalt arbeid – paramedic er i gang med simulering- og ferdighetstrening i emnet fysiologi. (Foto: Carl-Robert Christiansen)

– Det nye bachelor-studiet i prehospitalt arbeid – paramedic hadde oppstart høsten 2014 ved Høgskolen i Oslo. 19 jenter og 23 gutter i alderen 18-30 år og med geografisk spredning fra langt nord til helt sør i landet sto klare første skoledag, forteller Trine Staff, ansvarlig for fag og forskning ved Høgskolen i Oslo.

– Initiativet til det nye bachelor-studiet i prehospitalt arbeid kom fra ambulansetjenesten selv.

Etterspurte kompetanseløft
Ambulansepersonell og paramedic’ere møter daglig pasienter i akutte og livstruende situasjoner. Og de siste årene har både arbeidsmengden og forventningene økt til hva fagarbeiderne i førstehjelpelinjen skal kunne gjøre for pasientene. Flere i ambulansetjenesten begynte å etterspørre muligheter for å ivareta og øke kompetansenivået.

– Etter at den nye samhandlingsreformen tredde i kraft, har oppdragene for ambulansetjenesten endret noe karakter og transportetappene har både blitt lengre og flere. Samtidig rykker legevakttjenesten i mindre grad ut enn tidligere og liggetiden på sykehusene er redusert, sier Staff.

– Dette er faktorer som både gir nye og krevende utfordringer for ambulansetjenesten og økte krav til kompetanse. Vi er derfor veldig glade for at ambulansetjenesten har vært så tydelige pådrivere slik at bachelor-studiet i prehospitalt arbeid – paramedic har kommet på plass, fastslår Staff.

– At studentene har så spredd geografisk bakgrunn er en stor fordel. Forhåpentligvis betyr det god tilbakeføring av kompetanse til distriktene, sier Trine Staff, ansvarlig for fag og forskning ved Høgskolen i Oslo.

Håper på tilbakeføring av kompetanse til distriktene
Tilsøkningen til det nye bachelor-studiet har vært god. Studentene kommer fra hele landet og flere har erfaring fra ambulansetjeneste, sykepleieryrket eller forsvaret.

– Forhåpentligvis betyr det også god tilbakeføring av kompetanse til distriktene. Mange studenter velger å flytte tilbake til hjemstedet etter endte studier, og det kan gi positive ringvirkninger med hensyn til erfaringsoverføring av ny kunnskap til ambulansedistriktene, forteller Staff.

Traumatologi – 10 studiepoeng
Traumatologi og akuttmedisin er viktig deler av studentenes pensum, og høgskolen har gått til innkjøp av nytt og moderne utstyr som er spesielt rettet mot å trene studentenes ferdigheter innenfor fagfeltet traumatologi.

– Traumatologi utgjør en 10 poengs studiemodul i andre studieår som gjennomføres umiddelbart før studentene går ut i praksis. I tillegg vil de inngå i tverrfaglig traumetrening med sykepleiere og medisinstudenter, blant annet i bedre og systematisk traumebehandling (BEST) . Praksis er for øvrig en viktig del av studiet. Tredje og siste studieår inneholder nesten kun praksisarbeid og i skrivende stund er vi på utkikk etter en god internasjonal samarbeidsaktør innen traumatologi feltet, sier Staff.

Ambulansepersonell, eller Master
Primært utdanner bachelorstudiet i prehospitalt arbeid – paramedic personell til prehospitalt, klinisk og akuttmedisinsk arbeid, men det er også mulig å gå videre til studiet Master of Science i Prehospital Critical Care.

– Master of Science i Prehospital Critical Care er en tverrfaglig masterutdanning som tilbys ved Universitetet i Stavanger og hos vår internasjonale hovedsamarbeidspartner University of Hertfordshire i London. Ønsker studentene videre utdannelse innen prehospitalt arbeid, er dette eksempler på gode valg, forteller Staff.

– Studiet også aktuelt som rekrutteringsarena for helseoppdrag på plattform, for internasjonale oppdrag innen bistand og/eller arbeid med skadde og traumatiserte pasienter, og for Forsvaret.