MRMI «Medical Response to Major Incidents»

IMG_0280

Denne uken har Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi i samarbeid med Avdeling for Traumatologi ved Oslo Universitetssykehus arrangert det første MRMI kurset i Norge.

MRMI står for «Medical Response to Major Incidents» og formålet med kurset er å gjøre deltagerne bedre rustet til å takle større hendelser med personskade helt opp til katastrofenivå.

Kurset ble gjennomført med deltagere fra hele landet og alle helse regioner var representert med både deltagere og instruktører.

For bilder og mer informasjon se:

http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Øver-på-megakatastrofer.aspx