Nå vet vi mer om utviklingen i traumesystemet i Norge

Det nasjonale traumeregister er i ferd med å starte opp. Det betyr at det fortsatt vil gå i alle fall et år før vi får ut data. Det har likevel vært gjort flere undersøkelser av utviklingen av traumesystemet i Norge de siste år.

I 2012 publiserte Thomas Kristiansen og medarbeidere en artikkel der de så på implementering av traumesystemet i Helse Sør-Øst. I 2013 gjorde Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi en kartlegging av status i hele landet.
Alle akuttsykehus med traumefunksjon ble undersøkt av de regionale traumekoordinatorer. Sykehusene ble vurdert etter en 17-punkts sjekkliste som også var listen brukt i den første undersøkelse fra Helse Sør-Øst. Den er nå publisert i Acta Anaesthesiologica Scandinavica av Trond Dehli, Universitetssykehuset i Nord-Norge, og kan leses her.

Norge helseregioner

Vi ser at alle sykehus har fulgt opp traumesystemet, men at de minste henger etter.
Nesten alle har traumeteam, de aller fleste fyller kravene til materielle ressurser, traumemanual og sjekklister samt overføringskriterier, men traumeregister, trening av personell og traumemøter manglet hos en del.
Det er bekymringsfullt at de sykehus som ser færrest alvorlig skadde pasienter også er de som fyller færrest av kravene – de bør jo nettopp trene ekstra mye
, sier Torben Wisborg fra NKT-Traume som var sisteforfatter på studien.