Regionalt traumemøte, Helse Midt

Her kommer invitasjonen til årets første regionale traumemøte i Helse Midt!

Tid: 5. mars klokken 1030-1715
Sted: St.Olavs Hospital, Bevegelsessenteret 3. etg, BS31
Kostnader: Regionalt budsjett dekker foredragsholdere og lunch/kaffe/frukt gjennom dagen
Reise/opphold og diett dekkes av eget sykehus.
Om det er interesse for det kan det bestilles bord slik vi kan gå ut sammen kvelden den 4. mars i 20 tiden. Meld i så fall din interesse for dette i påmeldingen.

Påmelding sendes til ole.petter.vinjevoll@stolav.no  innen 15.02.14

Progammet finner du her

Innleggene fra 1430-1700 vil være åpent for alle.
1030-1415 vil være for sykehusene med noen eksterne deltagere.
Med eksterne deltagere menes:
· regionale koordinatorer/traumeansvarlig lege fra andre regioner
– representant fra Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi
– evt. Fagdirektør for Helse Midt-Norge