Fagsymposium om «Triage i den akuttmedisinske kjeden»

logo

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) vil i samarbeid med Helsedirektoratet arrangere et fagsymposium om «TRIAGE I DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDEN».
NAKOS har utarbeidet en rapport med samme tittel som du kan lese her
Symposiet er en oppfølging av denne rapporten.

Vi inviterer til faglig diskusjon om bruken av triagesystemer i norsk helsetjeneste og hva helsemyndigheter og fagmiljøene nå bør gjøre fremover.

Programmet er under utarbeidelse, vennligst HOLD AV DATO 7. mai 2015

Vi vil allerede nå be om din tilbakemelding, hvis du regner med å delta i symposiet. Vi er også interessert i innspill og forslag til det faglige programmet. Vi ber også om din hjelp til å informere dine kolleger og medarbeidere om symposiet.

Foreløpig påmelding og innspill sendes til: Line@nakos.no

Tid: Torsdag 7. mai 2015, kl. 10.00 – 16.00.

Sted: Auditoriet, Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo.

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen

Jan Erik Nilsen                                                                      Line Kielland
Daglig leder/overlege                                                          Registermedarbeider/sykepleier
NAKOS                                                                                   Norsk hjertestansregister/NAKOS