Kurs i traumesykepleie, KITS

kits_logo

KITS et kurstilbud for sykepleiere som er delaktig i mottak av traumepasienter. Ved siden av mottakssykepleiere, operasjonssykepleiere og anestesisykepleiere tilbys kurset også til andre faggrupper som radiografer, bioingeniører og paramedics.

Alle traumesenter og alle akuttsykehus med traumefunksjon har egne KITS-instruktører og tilbyr KITS-kurs til sine ansatte.

I 2014 ble det holdt 78 KITS-kurs og 1200 har fullført kurset. KITS har 150 dyktige instruktører.

Fra KITS kurs i Bodø. Foto: Knut Magne Kolstadbråten
Fra KITS kurs i Bodø. Foto: Knut Magne Kolstadbråten

KITS er et samarbeidsprosjekt mellom Avdeling for traumatologi ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål og Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-T). Kursene følges opp av nasjonale instruktører slik at alle nye kurssteder og nye instruktører følges opp.

I 2014 fikk KITS midler fra Helse Sør-Øst til å utvikle et E-læringskurs. E-læringskurset er ment som en forberedelse før en deltar på selve KITS-kurset.

De regionale helseforetakene har spilt en viktig rolle i implementeringen av KITS og de ulike traumesentrene har bidratt til at KITS tilbys på alle sykehus med traumefunksjon. De regionale traumekoordinatorene har spilt en viktig rolle i implementeringen og videre oppfølging av kursene.

Grunnen til at man på kort tid har lykkes med å etablere KITS som et lokalt kurs nasjonalt er først og fremst at det ikke er noen kursavgift knyttet til kurset. På denne måten kan man få mange flere deltagere gjennom et kurs sammenlignet med andre traumerelaterte kurs.

KITS er på ingen måte en erstatning for etablerte traumekurs som TNCC eller ATCN, men et grunnkurs innen traumebehandling.

I og med at kurset består av ulike faggrupper har dette ført til bedre samarbeid og forståelse innad mellom de ulike faggruppene på sykehusene. En del sykehus samarbeider for å arrangere kurs, på denne måten har KITS bidratt til at samarbeidet mellom sykehusene i regionen har blitt bedre.