Regionalt Traumemøte Helse Midt

Traumesenteret på St Olavs Hospital holdt regionalt traumemøte torsdag 5.3., med deltakere fra de fleste sykehus i regionen.
NKT-Traume var med, og vi presenterte siste nytt om nasjonal traumeplan, og om våre planer for 2015.

Etter møtet for representanter for de regionale akuttsykehus med traumefunksjon var det åpne fagmøter med foredrag fra 2 anestesileger fra Ullevål sykehus.
Her deltok anestesi- og intensivsykepleiere og -leger. Anders Holtan snakket om anestesi og hemodynamikk hos traumepasienten, mens Trine Gundem snakket om intensivbehandling av traumepasienten.

2015-03-05 15.37.10
NKT-Traume har planer om å arrangere eller delta i regionale traumemøter i hele landet i år, og vi oppfordrer regionale traumekoordinatorer til å samle ønsker om tema på regionalt nivå.
Vi tenker oss at vi kan dekke utgifter til eksterne forelesere, men da ønsker vi at HELE traumekjeden, fra forebygging, førstehjelp, ambulanse og til rehabilitering og pasienterfaringer skal være målgruppe og innledere.
Kanskje ikke innlegg fra hele kjeden på hvert møte, men noe mer enn akuttbehandling på sykehus. Her er det altså mulighet for å få til spennende møter med tilskudd til økonomi og program. Vi oppfordrer spesielt de som ikke normalt deltar på de regionale traumemøter om å komme med forslag til tema.