Nytt kurs i akuttkirurgi

Den kirurgiske utdanningen i Norge er under endring, og Oslo Universitetssykehus-Ullevål har nylig arrangert det første kurset i akuttkirurgi.

Kurset er obligatorisk for utdanning av fremtidige kirurger og går over 4 dager, totalt 40 timer.
Av over 120 påmeldte, fikk 48 deltakere plass og gjennomgikk både teoretisk undervisning, kasuistikker i smågrupper og praktisk kirurgisk trening.
Den praktiske delen var delt i tre med både laparoskopi, laparotomi og avslutningsvis traumekirurgi med fokus på systematisk initial blødnings- og kontaminasjonskontroll

Les mer her