Velkommen til Regionalt Traumemøte Helse sør-øst, 14. april 2015

Velkommen til vårens regionale traumemøte i Helse Sør-Øst

Tidspunkt: 14. april 2015 kl. 1700 – 2000

Sted: Store auditorium, bygg 6 midtblokken, OUS – Ullevål

Temaer vil blant annet være transfusjonspraksis, blodprodukter, damage control resuscitering, revisjon av nasjonal traumeplan.

Detaljert program finner du her