Høstens ATLS kurs, datoer og påmelding

ATLS er ett avansert traumekurs for leger og bygger på enkle prinsipper for mottak og behandling av den skadde pasient med fokus på den første timen etter ankomst til et kvalifisert sykehus.
Målgruppen for kurset er kirurger, ortopeder, anestesileger, allmennleger med tjeneste utenfor større tettsteder, radiologer og andre leger som behandler hardt skadde pasienter.

Kursets mål
Målet med kurset er å gi kursdeltakerne kunnskap om og trening i systematisk diagnostisering og behandling av hardt skadde pasienter. Kurset vektlegger spesielt praktiske ferdigheter.

IMG_3627_940

Kursgjennomføring
Kurset gjennomføres på to og en halv dag og det er forventet at deltagerne har studert læreboken meget godt før de møter på kurset. Læreboken sendes ut i god tid før kursstart.
Det vedlegges en pretest som må besvares og leveres ved fremmøte for å vise at man har arbeidet med læreboken.

Kursrettigheter og -administrasjon
Norsk kirurgisk forening er rettighetshaverne til kurskonseptet i Norge, gitt av American College of Surgeons Committee on Trauma.
Norsk kirurgisk forening samarbeider med Norsk anestesiologisk forening om kurset.
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi har den praktiske administrasjonen av kursene.

Datoer for høstens kurs

2. – 4. september i Bergen meld deg på her

23. – 25. september i Bergen meld deg på her

14. – 16. oktober i Stavanger meld deg på her

18. – 20. november i Stavanger meld deg på her

2. – 4. desember i Oslo meld deg på her