Høringsutkast til ny nasjonal traumeplan klart

Nå foreligger høringsutkast til ny nasjonal traumeplan. Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 1. juni 2015 kl 14.00.

Høringsutkast til ny nasjonal traumeplan er nå klart. Forslaget er en revisjon av «Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – Traumesystem» fra 2006, og utarbeidet av Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume).

Etter avtale med fagdirektørene gjennomfører NKT-Traume en bred og omfattende høring. Planen er utarbeidet med utgangspunkt i malen for nasjonale faglige retningslinjer. Planen er organisert slik at hvert ledd i behandlingskjeden for den alvorlig skadde pasient er omtalt for seg, men leddene er justert slik at de overlapper.

Du finner høringsnotat og høringsbrev her.

Høringsuttalelser
Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 1. juni 2015 kl 14.00. Høringsuttalelser kan sendes inn her!

Bakgrunn
Fagdirektørene i de regionale helseforetak (RHF) ga i november 2013 NKT-Traume i oppdrag å lede revisjon av «Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – Traumesystem» fra 2006. Mandat ble utarbeidet etter konsultasjon med Helsedirektoratet, og ble besluttet i mars 2014. Arbeidsgruppen ble oppnevnt av fagdirektørmøtet etter innspill fra NKT-Traume.