207 sykepleiere ved Sykehuset Telemark har tatt KITS-traumekurs siden 2011

207 sykepleiere har tatt KITS kurs siden 2011
Bare siden 2011 har 207 sykepleiere, ambulanseoperatører og radiografer, sikret seg et KITS-kurs som er et faglig viktig kurs i traumesykepleie.

– Det er svært positivt at så mange har tatt kurset. Traumekompetanse er viktig for Sykehuset Telemark , sier Grete Skjerping.

Traumekoordinatoren konstaterer at lokale kurs også er en rimelig og effektiv løsning for sykehuset.
Fra 2014 får alle norske sykehus mulighet til å utdanne sine kursinstruktører på samme måte som Sykehuset Telemark har gjort og KITS kurs holdes nå i alle helseforetak.
Sammen med de månedlige realistiske øvelsene med Sykehuset Telemarks traumeteam, de årlige traumekonferansene og andre tiltak, har KITS-kursene bidratt til å heve traumekompetansen på Sykehuset Telemark

Traumekoordinator Grete Skjerping Madsen
Traumekoordinator Grete Skjerping Madsen

Viktig for traumegodkjenning
Med økende kompetansekrav fra Helse Sør Øst og sentrale myndigheter, er god nok kompetanse i alle ledd avgjørende for at et sykehus får beholde sin godkjenning for å behandle traumepasienter.
I Skien er målsettingen at minimums kompetansekrav til sykepleiere som skal være med i traumemottak skal være KITS kurs.
For fire år siden fikk fire sykepleiere fra Sykehuset Telemark opplæring som traumeinstruktører av fagmiljøet på Ullevål- Norges fremste sykehus på traumebehandling.
Grete Skjerping, Wiggo Løvik, Kirsten Bjerketvedt Andersen og Krister Marx dro til Ullevål og fikk godkjenning som KITS-instruktører.
Dette åpnet for at de kunne avvikle KITS-kursene ved sykehuset i Skien.
De 11 lokale KITS-kursene er evaluert av deltagerne og har gjennomgående fått gode tilbakemeldinger.
Resultatene fra kursene sendes alltid til Oslo universitetssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi som står for endelig kurs- godkjenning.
Ullevål-konsept til hele Helse-Norge
Det er Oslo Universitetssykehus, Ullevål som har utviklet dette kurskonseptet.
Og satsingen på å utdanne lokale instruktører har vært så vellykket at sykehuset i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for Traumatologi nå har åpnet for å utdanne traumekursinstruktører for alle norske helseforetak som et ledd i arbeidet med å kvalitetssikre traumebehandlingen i Helse-Norge.
– Det å arrangere traumekursene i Skien er effektivt og svært rimelig for Sykehuset Telemark. Det koster stort sett ikke mer enn to dagers fravær fra jobben for de som deltar, understreker Skjerping.
Fram til 2014 sto de bak fire kurs i året , men heretter ser det ut til å være tilstrekkelig med to kurs i året for å dekke etterspørselen.
– Det vi nå ser at det er et økende behov for, såkalte TNCC-kurs- det er traumekurs for viderekommende, sier traumekoordinator Grete Skjerping.
Hun minner om at neste KITS-kurs for Sykehuset Telemark skal avvikles i september.

KITS Knut Magne
Sykehuset Telemark var en av de første til å arrangere KITS lokalt og er at av sykehusene som har arrangert flest KITS-kurs.
KITS har bidratt til bedre samarbeid mellom sykehusene i regionen og instruktørene møtes årlig til faglig oppdatering. Sykhuset i Telemark har vært aktive med å utvikle KITS kurset. Vi er avhengig av tilbakemelding fra kursstedene slik at kurset alltid er oppdatert og tilpasset alle nivå i traumekjeden, sier leder av KITS Knut Magne Kolstadbråten.