Forskerstillinger ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi

NKT-Traume har som ett av sine mål å skaffe bedre viten om alvorlige skader i alle ledd av behandlingskjeden, også på området pasienterfaringer og forebygging.

Vi er i ferd med å opprette forskerstillinger i samarbeid med de fire medisinske fakultet i Norge.
Dette er stillinger for etablerte forskere med doktorgrad, som i en nasjonal gruppe skal løfte forskning innen alle aspekter av alvorlige skader til et nytt nivå.

Forskerne skal ha regional tilhørighet i de fire helseregioners geografiske områder, men kommer til å samarbeide med NKT-Traume og professor Torben Wisborg i en forskningsgruppe som dekker hele landet. Første stilling lyses ut nå, i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Stillinger ved de øvrige fakultet følger når avtalene er på plass.

Dette blir et løft for traumeforskning i Norge, sier Torben Wisborg. Forskningen til nå har vært preget av små, driftige miljøer, men begrenset tilgang på nasjonale data. Nå knytter vi landet sammen og legger rammen for både nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt som skal forbedre behandlingen av alvorlig skadde.

Søknadsfristen for den første stilling ved Universitetet i Tromsø er allerede 11. juni.
Utlysningen finner du her, og den ligger på www.jobbnorge.no og www.forskning.no.

Interesserte kan kontakte Torben Wisborg på 41 63 48 53 eller torben.wisborg@traumatologi.no