Forskerstilling ved NKT-Traume og Universitetet i Bergen

NKT-Traume har som ett av sine mål å skaffe bedre viten om alvorlige skader i alle ledd av behandlingskjeden, også på området pasienterfaringer og forebygging.

Vi er i ferd med å opprette forskerstillinger i samarbeid med de fire medisinske fakultet i Norge.
Dette er stillinger for etablerte forskere med doktorgrad, som i en nasjonal gruppe skal løfte forskning innen alle aspekter av alvorlige skader til et nytt nivå. Stillingene ved Universitetet i Tromsø og Universitetet i Bergen er nå lyst ut.

Forskerne skal ha regional tilhørighet i de fire helseregioners geografiske områder, men kommer til å samarbeide med NKT-Traume og professor Torben Wisborg i en forskningsgruppe som dekker hele landet. Den andre stillingen lyses ut nå, i samarbeid med Universitetet i Bergen.

Utlysningen til Bergen finner du her

Søknadsfristen for den første stilling ved Universitetet i Tromsø er allerede 11. juni.

Utlysningen til Tromsø finner du her og de ligger begge to på www.jobbnorge.no og www.forskning.no.

Interesserte kan kontakte Torben Wisborg på 41 63 48 53 eller torben.wisborg@traumatologi.no