Regionalt Traumemøte Helse Nord

Nordlandssykehuset Vesterålen holdt 10 – 12. juni regionalt traumemøte for Helse Nord, med deltakere fra sykehus i hele regionen.
NKT-Traume var med, og vi presenterte siste nytt om nasjonal traumeplan, og om våre planer videre for 2015.

Stokmarknes

Nasjonalt traumeregister var representert, Ida Svege og Morten Hestnes hadde møte med alle registrarene som var til stedet.

Deler av møtet var åpent for alle, blant annet Erik Fosse sitt innlegg om traumekjeden og innlegget om nytt nødnett holdt av områdeleder Anders Samuelsen.

NKT-Traume har planer om å arrangere eller delta i regionale traumemøter i hele landet i år, og vi oppfordrer regionale traumekoordinatorer til å samle ønsker om tema på regionalt nivå.