Ny professor i akutt- og prehospital medisin i Danmark

Erika Frischknecht Christensen er ny professor i prehospital akuttmedisin ved Universitetet i Ålborg.
Hun tiltrådte i januar, men holdt sin «tiltredelsesforelesning» i juni. Erika er kjent av mange traumeinteresserte i Norge, og har blant annet vært opponent på doktorgrader og var en av dommerne ved abstraktkonkurransen på Traumeforskningsdagen 2014. Hun kommer fra stillingen som leder av «Præhospitalet», den prehospitale virksomhet i helseregion Region Midt i Århus.

Region Nordjylland i Danmark har gjennom mange år hatt sanntidsoverføring av elektronisk journal og fysiologiske data fra ambulansene til sykehusene, og dette datamateriale er hovedmålet for forskningen Erika Frischknecht Christensen skal lede fremover.
Systemet innføres nå på landsplan, og det er tanken å få til nasjonale forskningsprosjekter.
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi håper å kunne bli del av denne forskning, fordi vi har parallelle prosjekt spesielt innen førstehjelp.

Vi oppdaterer saken når det er mere å fortelle.

Foto: Carsten Ingemann, Ålborg Universitetshospital/Region Nordjylland.
Foto: Carsten Ingemann, Ålborg Universitetshospital/Region Nordjylland.